Акредитація

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виконує обов’язки з акредитації освітніх програм. Вся детальна інформація з процесу акредитації викладена на сайті НацАгенції.

Куратором процесів акредитації у КрНУ є Центр акредитації та ліцензування.

Всі Сертифікати з Акредитації викладені на відповідній сторінці КрНУ.

План проведення акредитацій

Документи з акредитаційного процесу