Дипломування

Для підвищення результативності підготовки бакалаврів та магістрів на кафедрі використовується практика наскрізного дипломування за таким алгоритмом:

  1. Студент вибирає базу виробничої практики і керівника, та пропонує тему роботи.
  2. Керівник корегує попередню тему роботи.
  3. Студент може змінити тему, керівник допомагає йому з новим формулюванням.
  4. Звіт з виробничої практики містить частини матеріалу, який буде використаний для написання бакалаврської роботи.
  5. За два тижні до переддипломної практики студент так само може змінити тему роботи.
  6. Перед переддипломною практикою підписується приказ на тему.
  7. Звіт з переддипломної практики містить матеріал для кваліфікаційної роботи.
  8. На фінальному етапі відбувається публічний захист роботи перед екзаменаційною комісією.
  9. Якщо студент вступає до магістратури, керівник намагається зберігати напрям досліджень із бакалаврської роботи при написанні магістерської роботи. Студент може змінити тему.

Організаційні й методичні матеріали щодо дипломування продубльовані на «хмаринці».

Якщо у вас виникли питання, щодо дипломування, зверніться до гаранта вашої освітньої програми