122 Комп’ютерні науки

І рівень вищої освіти (бакалавр)
«Комп’ютерні науки»

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (2019 р.)

Переглянути наявні пропозиції на поточний момент

Гарант ОП: Істоміна Наталія Миколаївна

містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії на освітні програми.

ІІ рівень вищої освіти (магістр)
«Інформаційні управляючі системи та технології»

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (2022 р.)

Переглянути наявні пропозиції на поточний момент

Гарант ОП: Оксанич Ірина Григорівна

містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії на освітні програми.

ІIІ рівень вищої освіти (доктор філософії)
«Комп’ютерні науки»

Стандарт вищої освіти України третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (2022 р.)

Переглянути наявні пропозиції на поточний момент

Гарант ОП: Шевченко Ігор Васильович

містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії на освітні програми.