171 Електроніка

ІIІ рівень вищої освіти (доктор філософії)
«Електроніка»

Стандарт вищої освіти України третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 171 Електроніка .

Гарант ОП: Притчин Сергій Емільович

містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії на освітні програми.