174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

І рівень вищої освіти (бакалавр)
«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2018 р.)

Переглянути наявні пропозиції на поточний момент

Гарант ОП: Когдась Максим Григорович

містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії на освітні програми.

ІІ рівень вищої освіти (магістр)
«Промислова автоматизація та системи керування»

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2020 р.)

Переглянути наявні пропозиції на поточний момент

Гарант ОП: Конох Ігор Сергійович

містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії на освітні програми.