Практична підготовка

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу і здійснюється у відповідності з навчальними планами підготовки. За результатами проходження практики ставиться оцінка в окрему відомість, як і за будь-який іншій освітній компонент.

Практика передбачає безперервність та послідовність при одержанні необхідного обсягу практичних знань й умінь відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Програма практики відповідає:

  • навчальному плану підготовки студентів та освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра/магістра з відповідної спеціальності;
  • програмі практики КрНУ;
  • особливостям бази проведення практики.

Наші студенти мають можливість обрати найбільш доцільну базу практичного навчання із широкого переліку після консультації з куратором та керівником випускної роботи:

Бази практик

Документи, якими регламентується практика знаходяться тут:

Нормативна документація