Якість освіти

Згідно з інформацією на сайті НацАгенції: показниками розвиненої культури якості у ЗВО є орієнтація на споживача освітніх послуг та підтримка якості викладання.

У КрНУ працює внутрішня Система забезпечення якості освіти.

Одним з інструментів підтримання якості освіти є контроль за академічною доброчесністю.

Для оцінювання якості навчання у КрНУ проводиться анонімне, добровільне, анкетування за допомогою онлайн платформи на сайті університету. Згідно з відповідним Положенням:

  • студенти проходять анкетування кожного семестру;
  • викладачі наприкінці навчального року;
  • випускники та роботодавці протягом року у зручний час.

Студенти заповнюють анкети 1, 2, 3, 7, 8, 9.
Пароль до анкети: її номер (наприклад: анкета 1, пароль: 1)

До анкет 7. “Якість навчального курсу (дисципліни)” та 8. “Викладач очима студента” не потрібно повністю вводити П.І.Б. викладача, система пропонує вибрати необхідне прізвище у контекстному пошуку.

Наприкінці семестру/навчального року формуються результати опитування