Ліцензії та сертифікати

У КрНУ працює структурний підрозділ «Центр акредитації та ліцензування».

Співробітники цього відділу забезпечують координацію дій кафедр університету у процесі акредитаційної та ліцензійної діяльності, реалізують контроль та моніторинг руху акредитаційних та ліцензійних справ у співробітництві з провідними експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На сайті КрНУ представлені:

Сертифікати про акредитацію освітніх програм бакалаврів

Сертифікати про акредитацію освітніх програм магістрів

Сертифікати про акредитацію освітніх програм PhD

Також Ви можете переглянути актуальну інформацію по сертифікатам кафедри: