Лекційне заняття за темою«Застосування пористого кремнію для хімічних сенсорів та в діагностиці»

Гарант ОНП проф. Притчин С.Е., в рамках вивчення вибіркової дисципліни «Тонкоплівкові сенсорні структури» запросив для проведення заняття зі здобувачами ступеня доктора філософії з електроніки, відомого в Україні та за кордоном фахівця з пористих напівпровідників і сенсорики, завідувача кафедрою нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка д.т.н., проф. Скришевського Валерія Антоновича.

Звіт