Істоміна Наталія Миколаївна

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: nmistomina@gmail.com
Telegram: https://t.me/Istomina_Nataliia  

Спеціалізується на дисциплінах: Дослідження операцій, Паралельні та розподілені обчислення, Числові методи, Комп’ютерна графіка.

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність: детально

Наукові інтереси: інформаційні технології, оптимізація процесів керування, математичні методи і математичне моделювання, вентильно-індукторні двигуни.

Освіта:
2004: Кременчуцький державний політехнічний університет, «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; науковий співробітник з електромеханіки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 122 Комп’ютерні науки (05.13.06 – інформаційні технології), «Інформаційна технологія аналізу енергетичних процесів і оптимізації керування вентильно-індукторними двигунами», (ДК № 059316, від 09.02.2021).

Інша діяльність:
Технічний редактор  та адміністратор сайту наукового журналу «Інженерні та освітні технології».
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»
Модератор
електронних курсів на платформі krnu.org від кафедри АІС.
Науковий керівник науково-дослідних робіт.
Науковий керівник аспірантів.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік одноосібних публікацій).
Відповідальна особа за структуру та підготовку матеріалів для сайту кафедри.
Куратор студентської академічної групи (детально).
Автор підручників, навчальних посібників (детально).