Когдась Максим Григорович

 Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: kogdasmax@gmail.com
Telegram: https://t.me/Alafrael  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365: детально

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність: детально

Наукові інтереси: електроніка та мікросхемотехніка, фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів, автоматизовані системи керування.

Освіта:
2011 р.: вища освіта, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, системи управління і автоматики, магістр з комп‘ютерних систем.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.27.06 –технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, ДК №025924, 22.12.2014.

Вчене звання: доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем, АД №003215 від 15.10.2019.

Нагороди:
2020 р. : лауреат премії президента України для молодих вчених.

Інша діяльність:
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник КрНУ».
Відповідальний секретар організаційного комітету Міжнародної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаіка».
Автор підручників, навчальних посібників (детальніше).
Куратор студентської академічної групи (детальніше).
Виконавець науково-дослідних робіт.
Науковий керівник аспірантів.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік студентських публікацій).