Конох Ігор Сергійович

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: konokh.is.univer@gmail.com
Telegram: http://t.me/IgorKonokh  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально).

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність: детально

Наукові інтереси: інтелектуальні системи керування, промислова автоматизація,  комп’ютерне моделювання динамічних процесів.

Освіта:
1998 р.: вища освіта, Кременчуцький державний політехнічний інститут, спеціальність “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”, інженер-електромеханік.

Науковий ступінь:
кандидат технічних наук, 122 Комп’ютерні науки (05.13.06 – Інформаційні технології), “Інформаційна технологія для управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів”; ДК №015090, від 04.07.2013).
доктор технічних наук, 151 Автоматизація процесів керування (05.13.07 – Автоматизація процесів керування) «Моделі та методи ефективного керування безперервними процесами обробки сировини на базі мультиагентних систем»; ДД № 011909, від 29.06.2021.

Вчене звання: доцент кафедри інформаційно-управляючих систем, 12ДЦ № 045297 від 15.12.2015.

Інша діяльність:
Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д 45.052.04
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»
Відповідальна особа за лабораторію систем промислової автоматизації Siemens.
Науковий керівник науково-дослідних робіт.
Науковий керівник аспірантів.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік одноосібних публікацій).
Куратор студентської академічної групи (детальніше).
Автор підручників, навчальних посібників (детальніше).