Ломонос Андрій Іванович

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: ai_lomonos@ukr.net
Telegram: https://t.me/Andrii_Lomonos  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально).

Підвищення кваліфікації: детально.

Публікаційна активність:  детально.

Наукові інтереси: визначення раціональних параметрів електрообладнання в системах взаємного навантаження машин постійного струму з накопичувальними пристроями; розробка віртуальних комп’ютерних тренажерів для дослідження режимів роботи електротехнічних випробувальних комплексів; дослідження застосування інтелектуальних технологій під час випробування електричних машин; оптимізація режимів руху електропоїздів метрополітену.

Освіта:
2001: вища освіта, Кременчуцький державний політехнічний університет, «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», інженер-електромеханік.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (05.09.03 – електричні комплекси та системи), «Електротехнічний комплекс для випробування машин постійного струму без механічного з’єднання валів», ДК №015148, 2013 р.

Вчене звання: доцент кафедри систем автоматичного управління та електропривода, 12ДЦ № 046816, 2016 р.

Інша діяльність:
Провідний фахівець центру акредитації та ліцензування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Приймає участь у науково-дослідній роботі.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік одноосібних публікацій).
Куратор студентської академічної групи (детальніше).
Автор підручників, навчальних посібників (детальніше).