Найда Віталій Володимирович

 Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

Telegram: https://t.me/NajdaVitaliy  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність:  детально.

Наукові інтереси: автоматизація процесів та систем, робототехніка.

Вища освіта: 2009, вища освіта, Кременчуцький державний політехнічний університет, «Системи управління і автоматики»; науковий співробітник з комп’ютеризованих систем, автоматики і управління.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 122 Комп’ютерні науки (05.13.06 – інформаційні технології). «Методи, моделі та інформаційна технологія проведення випробувань систем автоматичного управління обладнанням гірничо-збагачувального виробництва» (ДК № 043343 від 26.06.2017 р.)

Інша діяльність:
Відповідальна особа за профорієнтацію.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік одноосібних публікацій).
Приймає участь у науково-дослідній роботі.
Куратор студентської академічної групи (детальніше).
Автор підручників, навчальних посібників (детальніше).