Оксанич Анатолій Петрович

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: oksanichap@gmail.com

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально.

Публікаційна активність:  детально.

Наукові інтереси: нанорозмірні напівпровідникові структури, інтелектуальні прилади на їх основі, автоматизації технології виробництва напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії.

Вища освіта: Київський політехнічний інститут,  1973, електронні прилади; інженер електронної техніки. ИВ № 797841.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 171 Електроніка (05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки), «Методи і апаратура контролю структурно-геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів і структур в умовах їх серійного виробництва», (ДД №002713 від 12.02.2003).

Вчене звання: професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, ПР №002406 від 03.10.2003.

Нагороди:
2021: Нагородний знак “Ушинський К. Д.”, 20.05.2021.

Інша діяльність:
Голова спеціалізованої вченої ради Д 45.052.04
Керівник Науково-дослідного центру наноелектроніки та інформаційно-керуючих систем (НДЦ НІКС)
Керівник наукової школи
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник КрНУ»
Голова журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт секції Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Науковий керівник науково-дослідних робіт.
Науковий керівник аспірантів.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік одноосібних публікацій).
Автор підручників, навчальних посібників (детально).