Оксанич Ірина Григорівна

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: oksirena2017@gmail.com    

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність:  детально.

Наукові інтереси: проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень та автоматизація бізнес-процесів.

Вища освіта:
1990: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1990, математика і фізика, викладач.
2005: Інститут економіки та нових технологій, Факультет післядипломної освіти, менеджер-економіст

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 122 Комп’ютерні науки (05.13.06 – інформаційні технології), «Методологічні основи та інформаційна технологія динамічного розподілу виконавчих ресурсів в організаційно-технічних системах», (ДДК № 011755 від 29.06.2021 р.).

Вчене звання:
професор кафедри автоматизації та інформаційних систем (АП №005290 від 20 червня 2023).

Інша діяльність:
Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д 45.052.04
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»
Експерт з акредитації освітніх програм.
Науковий керівник науково-дослідних робіт.
Науковий керівник аспірантів.
Керівництво науковою роботою студентів (перелік публікацій).
Куратор студентської академічної групи (детальніше).