Наукові школи

На кафедрі створена та працює наукова школа:

Нанорозмірні напівпровідникові структури, інтелектуальні приладі на їх основі, автоматизації технології виробництва напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії

Науковий напрям за державним переліком науково-технічної інформації: Нові функціональні та інтелектуальні матеріали

Засновник та науковий керівник: Оксанич Анатолій Петрович, д.т.н.. професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри автоматизації та інформаційних технологій.

Наукова школа була зареєстрована у 2021 році, як подальший розвиток наукової школи «Структурна досконалість напівпровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії» створеної у 2010 році, засновником і керівником якої також був професор Оксанич А.П.