122 Комп'ютерні науки

За спеціальністю 122 Комп’ютерні науки відкриті такі освітні програми:

І рівень вищої освіти, 122 бакалавр

ІІ рівень вищої освіти, 122 магістр

ІIІ рівень вищої освіти, 122 PhD

Предметна область: Методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач комп’ютерних наук; сучасні технології програмування; створення сучасної інформаційної системи підприємства; проєктування, розробка та супровід інформаційних систем; впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних в організаційних, технічних і соціально-економічних системах; методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних, технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проєктування ІТ.