PhD

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
рівень вищої освіти «доктор філософії»

Стандарт вищої освіти України третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (2022 р.)

Обговорення проєкту освітньої програми

Матеріали по актуальним освітнім програмам: містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії роботодавців.