122 Магістр

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
рівень вищої освіти «магістр»

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (2022 р.)

Обговорення проєкту освітньої програми

Матеріали по актуальним освітнім програмам: містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії роботодавців.