122 Бакалавр

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
рівень вищої освіти «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (2019 р.)

Обговорення проєкту освітньої програми

Матеріали по актуальним освітнім програмам: містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії роботодавців.