151 Автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології

 

За спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології відкриті такі освітні програми:

І рівень вищої освіти, 151 бакалавр

ІІ рівень вищої освіти, 151 магістр

ІIІ рівень вищої освіти, 151 PhD

Предметна область: Проєктування та експлуатація пристроїв автоматики і окремих складових комп’ютеризованих систем управління об’єктами і процесами, що використовуються у різних галузях сучасної промисловості; об’єкти і процеси керування (технологічні процеси, виробництва, організаційні структури), технічне, інформаційне, математичне, програмне та організаційне забезпечення систем автоматизації у різних галузях.