151 Бакалавр

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
рівень вищої освіти «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2018 р.)

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Матеріали по актуальним освітнім програмам: містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії роботодавців.