Академічна доброчесність

 

Академічна доброчесність (Academic integrity) – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Коротко про основні принципи академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  1. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  2. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  3. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  4. надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

У 2018 році були затверджені правила дотримання академічної доброчесності у Кодексі академічної етики КрНУ.

Співробітниками бібліотеки КрНУ було створено презентацію «Академічна доброчесність», яку можна переглянути на сторінці бібліотеки.

Питання академічної доброчесності внесені до анкетування КрНУ (УВАГА! Для заповнення анкет введіть пароль – номер анкети (3 або 4)!):

  1. № 3 «Анкета з питань академічної доброчесності для студента»
  2. № 4 «Анкета з питань академічної доброчесності для викладача»