Акредитація

Акредитація освітніх програм

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виконує обов’язки з акредитації освітніх програм. Вся детальна інформація з процесу акредитації викладена на сайті НацАгенції.

Куратором процесів акредитації у КрНУ є Навчально-методичний центр нормативно-правового забезпечення навчального процесу.

Всі Сертифікати з Акредитації викладені на відповідній сторінці КрНУ.

Інформація про стан акредитації освітніх програм кафедри АІС КрНУ наведена у Плані проведення акредитацій.

Інформація про перебіг акредитації викладається тут: Документи з акредитаційного процесу