PhD

Спеціальність 171 Електроніка
рівень вищої освіти «доктор філософії»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 171 Електроніка для рівня доктор філософії відсутній

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Електроніка»

Матеріали по актуальним освітнім програмам: містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії роботодавців.