Загальна інформація

 

На кафедрі АІС ведеться підготовка аспірантів за двома спеціальностями:

  1. 171 «Електроніка» / 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки (перелік аспірантів)
  2. 122 «Комп’ютерні науки» / 05.13.06 – Інформаційні технології (перелік аспірантів)

Шановні здобувачі, для вибору майбутнього керівника та напряму наукових досліджень, рекомендуємо переглянути наступну інформацію: публікації наукових керівників, дотичні темам аспірантів.

Аспіранти мають можливість публікувати результати своєї діяльності, представляти їх на конференціях, та закріплювати їх оформленням патентів та авторських свідоцтв:

  1. КрНУ: наукові заходи (для 171, для 122); видання (для 171, для 122)
  2. закордонні: наукові заходи (для 171, для 122); видання (для 171, для 122)
  3. Порядок отримання патентів / свідоцтв