PhD

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
рівень вищої освіти «доктор філософії»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для рівня доктор філософії відсутній.

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми

Матеріали по актуальним освітнім програмам: містять посилання на pdf-файли освітніх програм, навчальних планів, протоколів обговорення робочою групою та рецензії роботодавців.