Якість освіти

Згідно з інформацією на сайті НацАгенції: показниками розвиненої культури якості у ЗВО є орієнтація на споживача освітніх послуг та підтримка якості викладання.

У книзі Якість вищої освіти: теорія і практика якість вищої освіти включає в себе:

  1. якість навчально-методичної бази;
  2. якість науково-педагогічних працівників;
  3. якість підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності та адаптації до умов науково-технічного прогресу, які володіють технологіями в межах свого фаху й уміннями використовувати свої знання для вирішення професійних завдань.

У КрНУ працює внутрішня Система забезпечення якості освіти.

Одним з інструментів підтримання якості освіти є контроль за академічною доброчесністю.