Правила вступу

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Михайла Остроградського

Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Завідувач кафедри д.т.н., професор Оксанич Анатолій Петрович

Умови прийому за спеціальностями які забезпечує кафедра АІС:

Студенти кафедри проходять поглиблене вивчення англійської мови з 1-го по 6-й курси та мають можливість захищати курсові та дипломні проекти на іноземній мові.
Кафедра АІС приймає на 2-й курс навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Оновлена інформація щодо вступу 2022:   

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ!

Інформація щодо переліку конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Скорочений термін навчання

Бакалавр

Магістр

Для вступу на напрям 122 - «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» необхідні наступні сертифікати:

  1. Українська мова та література.  
  2. Математика. 
  3. За вибором – іноземна мова або фізика.

Для вступу на  напрям 151 -  «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» необхідні наступні сертифікати:

  1. Українська мова та література.  
  2. Математика. 
  3. За вибором – історія України або фізика.

     На кафедрі працює аспірантура та спеціалізована вчена рада по захисту  наукового ступеня доктор PhD, який  признаний Європейським союзом і дає можливість працювати за кордоном.
        
Спеціалізована вчена рада проводить захист дисертацій за спеціальностями:
     - 05.13.06 – “Інформаційні технології”, технічні; 
     - 05.27.06 – “Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки”, технічні.

Для вступу до аспірантури документи подаються строком з 01 по 30 червня кожного року у відділ аспірантури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського:
1. Заява.
2. Особова картка (форма П-2ДС).
3. Копії диплома магістра та додатка до нього.
4. Шість фотокарток розміром 3х4 см.
5. Договір або контракт про підготовку аспіранта.
6. Копія приписного свідоцтва (за наявності).
7. Копії першої сторінки паспорту і довідки про ідентифікаційний код.

Вступні іспити з іноземної мови та спеціальності проводяться з 25 серпня по 05 вересня.

     Контактна інформація:
к. т. н., старший викладач кафедри автоматизації та інформаційних систем Рилова Наталя Вікторівна,

     моб. +38 (068) 439 12 05.