Вільний вибір дисциплін

Дисципліни вільного вибору

Весь курс навчання складається з:

  1. для бакалавра 240 кредитів ECTS
  2. для магістра 90 кредитів ECTS

Згідно з Положенням про формування та процедуру вибору навчальних дисциплінне менше 25 % від загального обсягу складають «дисципліни вільного вибору» студента.

Вибір дисциплін здійснюється на 2 курсі, 4 семестр для бакалаврів та на 4 курсі, 8 семестр для магістрів до 1 квітня (рекомендований термін 20.03.).

Загальний алгоритм вибору дисциплін:

  1. Запустити Інструкцію з вільного вибору.
  2. З неї запустити гугл-форму, а також відкрити каталог дисциплін, який складений згідно з загально-університетським каталогом.
  3. Дані опитування оброблюються і Вам на пошту присилається перелік дисциплін вільного вибору, які ви в подальшому будете вивчати. На цьому етапі Ви можете змінити свій вибір.
  4. На кафедрі Ви підписуєте заяву з переліком вибраних дисциплін.
  5. Після цього вибрані дисципліни, заносяться до Вашого індивідуального навчального плану студента (ІНПС).

Інструкція з вільного вибору (бакалавр)

Інструкція з вільного вибору (магістр)

Зі всіма питаннями звертайтесь до консультанта:
Наталія Миколаївна Істоміна (https://t.me/Istomina_Nataliia)