Історія і програма розвитку

469b5b34-71de-4b58-84e4-8dd0dd20f6a9.jpg

Кафедру автоматизації та інформаційних систем було створено у вересні 2010 року. Очолив кафедру доктор технічних наук, професор Оксанич А.П. При організації кафедри було прийнято рішення вести навчання з двох актуальних напрямків: «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та «Комп'ютерні науки». Протягом 2011 року кафедра ліцензувала обидва напрямки і набрала абітурієнтів на 1-й курс.

За 2011...2015 роки було створено та оснащено сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням п’ять нових комп’ютерних класи по 14 робочих місць кожен, проведено розробку методичного забезпечення дисциплін циклів бакалаврської та магістерської підготовки за напрямами «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та «Комп'ютерні науки» (дивись МТЗ).

Водночас розвивалася і наукова діяльність кафедри.  При кафедрі було створено науково-дослідний інститут технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем НДІ ТНІКС, організовано спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидат технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

З 2011 року запроваджено регулярне проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка». З 2014 року – Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІТ-Перспектива».

На даний час кафедра займає місце у перший десятці провідних кафедр університету за показниками технічної оснащеності, обсягу контингенту, кількості наукових публікацій, кількості викладачів з науковими ступенями.

За останні п’ять років кафедра підготувала серед своїх викладачів трьох докторів наук та п’ятьох кандидатів наук.

Студенти кафедри є призерами та дипломантами на Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах. Два роки поспіль академічні групи кафедри визнавалися кращим по університету.

На кафедрі діє Науково-дослідний інститут технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем НДІ ТНІКС якій є структурним підрозділом університету. Метою діяльності НДІ є проведення наукових досліджень, створення конкурентоспроможних на світовому та вітчизняному ринках наукових і науково-прикладних розробок, провадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців у галузях технології виробництва напівпровідникових матеріалів та інтегрованих технологій і інформаційно-керуючих систем. Напрямами діяльності НДІ ТНІКС є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері виробництва напівпровідникових полі- та монокристалів, розробка нових технологій формування функціональних покриттів та приладів на їх основі, розробка та впровадження у виробництво нових технологій виготовлення високоефективних перетворювачів сонячної енергії, розробка та впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій та інформаційно-керуючих систем, забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів науково-педагогічної діяльності університету і вимог інноваційного розвитку економіки, інтегрування науково-педагогічної діяльності НДІ з науковою діяльністю інших ЗВО, академічних наукових установ і виробничою діяльністю підприємств, міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами – партнерами, фірмами, фондами.

Колективом кафедри розроблена Стратегія розвитку кафедри.