Залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять

Залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять

Кафедра АІС постійно запрошує представників роботодавців, професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять зі здобувачами вищої освіти.

Так 08 листопада 2022 р. для проведення офлайн заняття у межах обов’язкової освітньої компоненти «Автоматизовані системи на виробництві» було запрошено провідного інженера-програміста цеху АСУТП Полтавського ГЗК Курило Сергія Олександровича.

У своїй доповіді «АСУТП дробарної фабрики» він познайомив студентів 1-го курсу гр. АКІТ-22-2 з етапами переробки залізної руди; структурою побудови промислової мережі; обладнанням нижнього та верхнього рівнів АСУТП. Також розповів про програмне забезпечення фірми «Siemens», яке використовується для автоматизації технологічного процесу дробарної фабрики ПГЗК.

У подальшому спілкуванні зі студентами було зроблено акценти на необхідний рівень знань майбутнього фахівця; на самостійній вибір освітніх компонент вільного вибору з метою формування освітньої траєкторії здобувача вищої освіти.