Неформальна, інформальна, дуальна освіта

   Відповідно до нового Закону про освіту результати навчання та компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти.

   Формальна освіта – це освіта, яка здобувається відповідно до освітніх ліцензованих програм у закладах освіти і передбачає досягнення здобувачами освіти заздалегідь визначених результатів навчання.

   Окремо слід виділити дуальну освіту – вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

   Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

   Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей.

   Згідно з наказом № 217-1 від 23 листопада 2020 р. в КрНУ визнаються результати навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти.

   Центри отримання неформальної освіти:

   Courséra – пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу.

   Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів.

   Українська Академія Лідерства – 10-місячна програма неформальної освіти для випускників шкіл(віком від 16 до 20 років)

   Інша Освіта — українська громадська організація, що працює за страндартами неформальної освіти Німеччини «Theodor Heuss Kolleg», та проводить професійні курси для освітян з дотримання стандартів якості неформальної освіти.

   Благодійна організація "Благодійний фонд «ПроОсвіта» — займається розвитком громадянської освіти в малих містах і селах України.