Наукова робота студентів

   З 2005 року в КрНУ активно працює «Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених» (детальніше на сайті КрНУ).

   Здобувачі освіти кафедри АІС можуть реалізувати своє прагнення до наукової роботи через:

   Конкурси студентських наукових робіт, СНР (151 АКІТ, 122 КН).
   Олімпіади (детально).
   Міжнародні та всеукраїнські конференції (підібрати конференцію).
   Публікації тез доповідей, наукових статей (перелік фахових видань України).
   Науково-дослідні роботи (НДР) під керівництвом провідних викладачів (детально).
   Госпдоговірні НДР (детально).

   Від дати створення кафедри (з 2010 р., історія кафедри) наші студенти мають такі досягнення (таблиця результатів):

   Переможці Олімпіад – детально.
   Переможці конкурсів студентських наукових робіт (СНР) – детально.
   Прийняли участь у 5 Всеукраїнських і 9 Міжнародних конференціях (детально).
   Опублікували 225 тез доповідей, з них, з них більше 50 % одноосібних (детально).
   Були співавторами наукових статей у фахових виданнях України (151АКІТ, 122КН, 171PhD).
   Були співавторами наукових статей у виданнях Scopus / Web of Science (детально).