Наші здобутки

Активне залучення студентів до наукової (детально), соціальної (детально) та міжнародної (детально) діяльності кафедри.

Постійне підвищення наукової кваліфікації викладачів (Перелік захистів),
та професійної (Підвищення кваліфікації).

Видання підручників, навчальних посібників монографій (детально).

Здобуття державних премій і нагород у науковій сфері (детально).

Відкриття Спеціалізованої Ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 05.13.06 «Інформаційні технології»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

Організація і проведення регулярних науково-практичних конференцій.

Відкриття Науково-дослідного центру наноелектроніки та інформаційно-керуючих систем.

Активна робота з підприємствами регіону (Договори про Співпрацю)

Науково-дослідні роботи виконані за реальними проєктами для підприємств міста та району:

  • Полтавській гірничо-збагачувальний комбінат.
  • Кременчуцький завод технічного вуглецю.
  • Кременчуцька міська лікарня.
  • Кременчуцька міська рада.

Розробка апаратів медичного призначення (детально). Отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, авторські твори (детально).