Рейтингування

Актуальна інформація по рейтингу викладачів кафедри АІС

Одним із засобів стимулювання професійного розвитку викладачів в КрНУ є рейтингування.

Первинні показники, необхідні для розрахунку рейтингу науково-педагогічного працівника:

  • Загальна характеристика: вносить відділ кадрів (ВК); враховує отримання наукового ступня, наукового звання, інших звань та державних нагород; підвищення кваліфікації, проходження стажування.
  • Наукова робота: вносить науково-дослідна частина (НДЧ); враховує підготовку кадрів вищої кваліфікації, визнання науковця (за індексом Гірша та кількістю цитувань за навчальний рік), виконання науково-дослідних робіт, отримання охоронних документів, наукових премій та стипендій, наукові публікації, проведення наукових конференцій, олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, керування науковою роботою студентів.
  • Методична робота: вносить навчально-методичний відділ (НМВ); враховує видання всіх видів методичних вказівок, підручників та навчальних посібників, розробку електронних навчальних курсів, підготовку документації до акредитації, участь викладачів в акредитації в якості експерта.
  • Міжнародна діяльність: вносить центр міжнародних зв’язків (ЦМЗ); враховує отримання грантів, підписання договорів про міжнародну співпрацю, участь у програмах академічної мобільності, організацію та участь у міжнародних заходах.
  • Адміністративний бонус: вносять керівники структурних підрозділів, проректори та ректор.