Вільний вибір

Процедура вибору навчальних дисциплін регламентується такими документами:

 • Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавр, магістр; про затвердження освітньо-професійних програм, навчальних планів освітніх ступенів бакалавр, магістр
 • Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
 • Перелік навчальних дисциплін за вибором студента (посилання)

Переглянути нормативні документи можна на сторінці Навчального відділу.

Згідно з Положенням не менше 25 % від загального обсягу навчальних дисциплін складають дисципліни «вільного вибору» студента. Бакалаври здійснюють вибір дисциплін на 2 курсі (4 семестр) до 1 квітня. Магістри та доктори філософії здійснюють вибір дисциплін протягом 2 тижнів після зарахування.

Трохи інфографіки

Актуальний перелік вибіркових дисциплін кафедри

Папка з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри

Загальний алгоритм вибору дисциплін:

 1. Відвідати заходи з презентації дисциплін вільного вибору.
 2. Вивчити структуру навчального плану за Вашою освітньою програмою.
 3. Переглянути каталоги вибіркових дисциплін (бакалаври та магістри, PhD).
 4. Зробити вибір за допомогою гугл-форми.
 5. Отримати електронний варіант заяви через групу у телеграм.
 6. У випадку, якщо на обрану дисципліну не сформувалась кількісно достатня група здобувачів, то потрібно звернутись до консультанта та скорегувати свій вибір.
 7. На кафедрі підписати паперовий варіант заяви з переліком вибраних дисциплін.
 8. Внести до Вашого індивідуального навчального плану вибрані дисципліни.

З усіма питаннями звертайтесь до консультанта:
Наталія Миколаївна Істоміна (https://t.me/Istomina_Nataliia)