Методичне забезпечення

У КрНУ всі паперові варіанти методичного забезпечення зберігаються на кафедрах і у методичному відділі, а його електронні варіанти доступні на електронних курсах системи онлайн підтримки навчання: krnu.org. Робочі програми та силабуси доступні у Репозитарії.

На кафедрі АІС створений хмарний простір, для зберігання робочих програм та силабусів по навчальних дисциплінах, що вивчаються по спеціальностям та рівням:

Якщо у вас виникли питання, щодо методичного забезпечення, зверніться, будь-ласка, до секретаря кафедри.