Освітні програми

Кафедра АІС (КрНУ) веде підготовку здобувачів вищої освіти за трьома спеціальностями.

122 Комп’ютерні науки, за освітніми рівнями: Бакалавр, Магістр, PhD.

Предметна область: Методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач комп’ютерних наук; сучасні технології програмування; створення сучасної інформаційної системи підприємства; проєктування, розробка та супровід інформаційних систем; впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних в організаційних, технічних і соціально-економічних системах; методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних, технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проєктування ІТ.

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, за освітніми рівнями: Бакалавр, Магістр.

Предметна область: Проєктування та експлуатація пристроїв автоматики і окремих складових комп’ютеризованих систем управління об’єктами і процесами, що використовуються у різних галузях сучасної промисловості; об’єкти і процеси керування (технологічні процеси, виробництва, організаційні структури), технічне, інформаційне, математичне, програмне та організаційне забезпечення систем автоматизації у різних галузях.

171 Електроніка, за освітнім рівнем: PhD.

Предметна область: Обладнання та виробництво електронної техніки, електронні системи; системи передачі та обробки інформації; системи діагностики та ремонту електронних систем.