Бурдільна Євгенія Володимирівна

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: evburdilnaya@gmail.com
Telegram: https://t.me/BurdilnaEV

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Публікаційна активність:  (детально).

Підвищення кваліфікації: детально

Наукові інтереси: оптимізація процесів керування, системи штучного інтелекту, бази даних.

Вища освіта: 2006, Кременчуцький державний політехнічний університет, «Системи управління і автоматики»; науковий співробітник з комп’ютеризованих систем, автоматики і управління.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи), «Взаємопов’язаний електротехнічний комплекс частотно-регульованих електроприводів механізмів зернометальних машин» (ДК №063638, від 01.02.2022)

Інша діяльність:
Технічний редактор  науково-виробничого журналу «Електромеханічні і енергозберігаючі системи».
Секретар вченої ради та науково-методичної ради Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій (детальніше)
Куратор студентської академічної групи (детальніше).