Коваль Світлана Станіславівна

 Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: kovalsvitlanakremenchuk@gmail.com
Telegram: https://t.me/Koval2303  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність: детально.

Наукові інтереси: розробка інформаційних технологій моніторингу виробничих процесів та підтримки прийняття рішень в умовах неповної визначеності, проектування інформаційних систем, оптимальне управління технологічними процесами.

Освіта:
2012 р.: вища освіта, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, «Біотехнічні та медичні апарати і системи», Науковий співробітник з електроніки та біомедичної апаратури, викладач ВНЗ.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 122 Комп’ютерні науки (05.13.06 – інформаційні технології), «Моделі, метод та інформаційна технологія автоматизованого формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобудівному підприємстві», ДК № 031800, 29.09.2015.

Вчене звання: доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем, АД №005281, 24.09.2020.

Нагороди:
2018 р.: Лауреат премії Президента України для молодих вчених, Указ Президента №419/2018 від 07.12.2018, посилання
2020 р.: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, посилання

Інша діяльність:
Член експертної ради з питань обрання переможців конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених Секції №10 «Інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка»
Організація спортивних заходів для студентів та викладачів університету (детально).