Луценко Ігор Анатолійович

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність:  детально.

Наукові інтереси: кібернетика, економіка, системний аналіз, дослідження операцій.

Вища освіта: Криворізький гірничорудний інститут, 1982, електрифікація  і автоматизація гірничих робіт, гірничий інженер-електрик.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (05.13.07 – автоматизація процесів керування), «Оптимальне управління технологічними процесами багатопродуктової переробки сировини за критерієм ефективності використання ресурсів» (ДД №007374 від 28.04.2009).

Вчене звання: професор за кафедрою електронних апаратів (12ПР №011557 від 25.02.2016).

Інша діяльність:
Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д 45.052.04
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»