Притчин Сергій Емільович

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar

E-mail: pritchinse@gmail.com
Telegram: https://t.me/Sergey_Pritchin  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність: детально

Наукові інтереси: електроніка, автоматизація, мікроконтролери, програмування.

Вища освіта:
1984: вища освіта, Ленінградський кораблебудівельний інститут, Ленінград, СРСР «Приладобудування»; інженер-електромеханік. ИВ № 797841.
2007: післядипломна освіта, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, «Системи управління та автоматики», інженер-системотехнік з систем управління і автоматики, ДСК № 088891.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 171 Електроніка (05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки), «Розробка технології виробництва підкладок арсеніду галію для виробів мікроелектроніки», (АП №001401 від 31 жовтня 2019).

Вчене звання: професор кафедри автоматизації та інформаційних систем, 16.12.2019, АП №001401.

Нагороди:
2017: Нагородний знак «Відмінник освіти», №388

Інша діяльність:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д 45.052.04
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»
Член науково-технічної ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Голова організаційного комітету Міжнародної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаіка»
Науковий керівник науково-дослідних робіт.
Науковий керівник аспірантів.
Керівництво науковою роботою студентів (детально).
Відповідальна особа за наукову роботу кафедри.
Куратор студентської академічної групи (детальніше).
Автор підручників, навчальних посібників (детальніше).