Шевченко Ігор Васильович

Профілі науковця:
ORCID
Scopus
Web of Science
Google Scholar


E-mail: ius.shevchenko@gmail.com
Telegram: https://t.me/I_V_Shevchenko  

Результати діяльності згідно з п. 38 ЛУ №365 (детально)

Підвищення кваліфікації: детально

Публікаційна активність:  детально.

Наукові інтереси: проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень та автоматизація бізнес-процесів.

Вища освіта:
1971: Челябінський політехнічний інститут; гіроскопічні прилади та пристрої; інженер-електромеханік.
2007: післядипломна освіта, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, «Системи управління та автоматики», інженер-системотехнік з систем управління і автоматики.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 122 Комп’ютерні науки (05.13.06 – інформаційні технології), «Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників», ДД №005333 від 25.02.2016.

Вчене звання: професор за кафедрою  автоматизації та інформаційних систем (АП №001402 від 31 жовтня 2019).

Нагороди:
2021: Нагородний знак «Відмінник освіти».

Інша діяльність:
Заступник голови спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д 45.052.04
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»
Науковий керівник науково-дослідних робіт
Науковий керівник аспірантів
Керівництво науковою роботою студентів (перелік публікацій)
Куратор студентської академічної групи (детальніше)