Науково-дослідний центр

Науково-дослідний центр «Наноелектроніка та інформаційно-керуючі системи» (НІКС)– це структурний підрозділ Навчально-наукового інституту Електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Мета створення науково-дослідного центру НІКС – надання наукових, консультаційних та освітніх послуг за наступними такими галузями: автоматизація та приладобудування, електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, проведення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами наукової діяльності КрНУ.

Основні напрями діяльності НІКС

Структурні підрозділи НІКС

Актуальний план роботи НІКС