НДР

У КрНУ науково-дослідна робота регламентується такими Документами.

Колектив кафедри активно залучений до роботи Науково-дослідного центру наноелектроніки та інформаційно-керуючих систем.

Дослідження проводяться за такими напрямками:

Актуальний перелік напрямів наукових досліджень

До виконання науково-дослідних робіт, які виконуються згідно з планом, залучаються здобувачі вищої освіти всіх рівнів навчання.