Студентська наука

З 2005 року в КрНУ активно працює «Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених» (детальніше на сайті КрНУ).

Здобувачі освіти кафедри АІС можуть реалізувати своє прагнення до наукової роботи через:

  • Конкурси студентських наукових робіт, Олімпіади
  • Міжнародні та всеукраїнські конференції
  • Публікації тез доповідей, наукових статей
  • Науково-дослідні роботи (НДР)
  • Оформлення патентів та авторських свідоцтв

Вся інформація по науковій роботі студентів кафедри представлена тут: